Alt

PénTech, SME faktoringový startup sa stáva súčasťou 365.fintech portfólia

365.fintech investoval do PénTech, startupu sídliaceho v Budapešti, ktorý buduje digitálne faktoringové riešenie pre malých a stredných podnikateľov.

Smart faktoringové riešenie od PénTech umožňuje podnikateľom prostredníctvom proprietárnej digitálnej platformy získať do 24 hodín prístup k likvidite a pracovnému kapitálu “uzamknutému” vo faktúrach.

Startup bol súčasťou akcelerátora MKB Fintechlab a nedávno bol vyhlásený za víťaza na FintechShow, jednej z najprestížnejších udalostí v oblasti digitálnych financií v Maďarsku.

365.fintech participoval svojou investíciou na pre-seed kole, ktoré spoločnosti umožní v plnej miere spustiť svoje riešenia na maďarskom trhu a rozpracovať stratégiu na expanziu na ďalšie trhy Strednej a Východnej Európy.

Do PénTech sme sa rozhodli investovať najmä pre kombináciu odhodlaného a komplementárneho zakladateľského tímu a veľkej príležitosti na trhu SME financovania.

Ako vysvetľuje Rudolf Vrábel, Managing Director 365.fintech. “Veríme, že potreby malých a stredných podnikateľov sú z pohľadu finančných služieb stále do istej miery nenaplnené. Problémy s krátkodobou likviditou a vymáhaním záväzkov predstavujú často jeden z najväčších problémov v regióne Strednej a Východnej Európy. Preto sa tešíme, že budeme podporovať PénTech v rozvoji ich produktu v Maďarsku a na ďalších trhoch.”